میکروفن یقه ای کارل –مدل MM-701

میکروفون یقه ای Carol کوچک اما قدرتمند که یکی از بهترین های رده ای خود است با فرکانس پاسخ ۵۰ تا ۱۶۰۰۰ . این میکروفون از نوع یقه ای میباشد که صدا را بدون نویز انتقال می دهد.

میکروفن یقه ای کارل مدل MM-701
میکروفن یقه ای کارل –مدل MM-701

دسته بندی ها