فلش مموری سن دیسک — CRUZER BLADE SPARK ظرفیت 16 گیگابایت

فلش مموری SanDisk با حافظه 16 گیگابایتی و را بط usb 2  میتواند انتخاب خوبی در رنچ قیمتی خود باشد .

فلش مموری سن دیسک مدل CRUZER BLADE SPARK ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری سن دیسک — CRUZER BLADE SPARK ظرفیت 16 گیگابایت

دسته بندی ها